3 jobs

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

Gaelic Language Assistant Tutor - Relief, Various Locations...

myjobscotland - United Kingdom Dingwall

Job Description Post Title: Gaelic Language Assistant Tutor (Relief) Location: Various Locations with the Highland Council Hours: Various Duration: Various (Relief) Salary: £10.18 per hour Contact...

1 month ago - Source Adzuna

Child Development Officer (Gaelic Medium Education)

myjobscotland - UK Glasgow

Job Description Tha Sgoil-àraich Lyoncross a 'coimhead ri Oifigear Leasachaidh Chloinne le teisteanas iomchaidh fhastadh airson a dhol a-steach don sgioba againn. Bu chòir don tagraiche...

17 days ago - Source Adzuna

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

[US] v1.11.4@web03