7 jobs

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

New
Highland Council

Early Years Practitioner (Gaelic) (25 hpw) , Bun-sgoil...

Highland Council - - United Kingdom

Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (Gàidhlig) Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh Uairean: 25 san t-seachdain Ùine: Maireannach Tuarastal: HC0435 £12,063 - £13,547 (Gun...

1 day ago - Source Neuvoo BULK Europe

New
Highland Council

Pupil Support Assistant 1 (16.25 hpw) Bun-sgoil Ghaidhlig...

Highland Council - Inverness - United Kingdom

Job Description Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Uairean: 16.25 san t-seachdain Ùine: Maireannach Tuarastal: £7,650 - £8,591 sa bhliadhna San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre...

1 day ago - Source Neuvoo BULK Europe

New
Highland Council

Support Worker (Early Learning & Childcare) (Gaelic)...

Highland Council - - United Kingdom

Tiotal Dreuchd: Neach-taice (Tràth-ionnsachadh & Cùram-chloinne) (Gàidhlig) Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh Uairean: 16 san t-seachdain Ùine: Maireannach Tuarastal: £6,706 - £7,424 sa...

1 day ago - Source Neuvoo BULK Europe

New
Comhairle nan Eilean Siar

eSgoil Supply Teacher

Comhairle nan Eilean Siar - - United Kingdom

Job Description ’S e iomairt-ionnsachaidh air loidhne nàiseanta a th’ ann an e-Sgoil, stèidhichte ann an Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, a tha ag amas air co-ionannachd ann an roghainnean...

1 day ago - Source Neuvoo BULK Europe

New
Highland Council

Pupil Support Assistant 1 (Gaelic)(25hpw) (Fixed Term...

Highland Council - Fort William - United Kingdom

Job Description Tiotal Dreuchd: Neach-cuideachaidh Taic Sgoilearan 1 (Gàidhlig) Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar Uairean: 25 san t-seachdain Ùine: Stèidhichte gu 25 Ògmhios 2021 Tuarastal:...

1 day ago - Source Neuvoo BULK Europe

New
Highland Council

Support Worker (Early Learning & Childcare) (Gaelic)...

Highland Council - Kyle of Lochalsh - United Kingdom

Job Description Tiotal Dreuchd: Neach-taice (Tràth-ionnsachadh & Cùram-chloinne) (Gàidhlig) Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh Uairean: 16 san t-seachdain Ùine: Maireannach Tuarastal:...

1 day ago - Source Neuvoo BULK Europe

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v2.0.20 @ web-04 US